dnes je 26.1.2023

Zákon o finančnej kontrole a audite od 1. januára 2016 a od 1. marca 2022Archív

17.10.2022, Mgr. Jozef Sýkora, Ing. Štefan Fabian, PhD.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uzatvorenie účtovníctva za rok 2021 vo verejnej správe - Príklady účtovania rezervArchív

17.10.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uzatvorenie účtovníctva za rok 2021 vo verejnej správe - Zaúčtovanie inventarizačných rozdielov ku koncu roku 2021Archív

17.10.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uzatvorenie účtovníctva za rok 2021 vo verejnej správe - Účty hlavnej knihy nevykazujúce konečný zostatok ku koncu účtovného obdobiaArchív

17.10.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uzatvorenie účtovníctva za rok 2021 vo verejnej správe - Uzatvorenie účtu 326 - Nevyfakturované dodávky na konci roka 2021Archív

17.10.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. januára 2022Archív

17.10.2022, Ing. Roman Juráš, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastné imanie - účtovanie a vykazovanie v konsolidačnom balíkuArchív

17.10.2022, Ing. Bibiana Jobbágyová, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidlá financovaniaArchív

17.10.2022, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve za rok 2021Archív

17.10.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ladislav Zakhar, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaokrúhľovanie pri platbách v hotovostiArchív

8.8.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Konsolidovaná účtovná závierka verejnej správy v skratkeGarancia

1.3.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie školskej jedálne v obci - príklady z praxeGarancia

1.3.2022, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odsúhlasovanie ako základný predpoklad pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierkyGarancia

1.3.2022, Ing. Bibiana Jobbágyová, Ing. Adriana Wittgruberová, Mgr. Jozef Sýkora MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie a konsolidácia transferovGarancia

1.3.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výročná správa v samospráveGarancia

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie školskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcou - príklady z praxeGarancia

1.3.2022, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zverejnenie špecifikácie podielu zaplatenej dane prijímateľom asignovanej daneGarancia

1.3.2022, Ing. Michaela Vidová, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výročná správa neziskových účtovných jednotiek od 1.1.2022Archív

21.10.2021, Ing. Roman Juráš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie od 1.1.2022Archív

19.10.2021, Ing. Roman Juráš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie materiáluArchív

23.6.2021, Ing. Miriam Majorová, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie zúčtovacích vzťahov formou príkladovArchív

23.6.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Bibiana Jobbágyová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer