dnes je 11.8.2022

Input:

Hlavné zásady sankcionovania za porušenie finančnej disciplíny

18.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.6 Hlavné zásady sankcionovania za porušenie finančnej disciplíny

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora ; MBA

Rozlišujú sa sankcie za porušenie finančnej disciplíny ukladané rozhodnutím v správnom konaní v zákonom určenej výške a postupy podľa osobitných predpisov.

  • Sankcie za porušenie finančnej disciplíny sú odvod, penále pokuta, ukladajú sa len v zákonom určených prípadoch – podľa § 31 ods. 1 písm. a) až i) rozpočtových pravidiel verejnej správy.

  • Postupy podľa osobitných predpisov sa uplatňujú vo všetkých prípadoch porušenia finančnej disciplíny (§ 31 ods. 1 písm. a) až n) rozpočtových pravidiel verejnej správy), a to subjektom verejnej správy (zamestnávateľom) voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej disciplíny. V prípadoch menej závažného porušenia finančnej disciplíny sa sankcie za porušenie finančnej