dnes je 11.8.2022

Input:

Metodické usmernenie č. MF /010301/2020-352 o účtovaní obstarania ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID -19 a účtovaní niektorých špecifických účtovných prípadov

21.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.42 Metodické usmernenie č. MF /010301/2020-352 o účtovaní obstarania ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID -19 a účtovaní niektorých špecifických účtovných prípadov

Ministerstvo financií SR

Metodické usmernenie sa vydáva na zabezpečenie jednotného postupu účtovania obstarania ochranných a dezinfekčných pomôcok pre zamestnancov a niektorých špecifických účtovných prípadov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID -19.

Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky vedú účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („ďalej zákon o účtovníctve”) a na základe Opatrenia MF SR č. 16786/2007