Input:

Postavenie starostu a hlavného kontrolóra obce pri tvorbe sociálneho fondu

23.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.31 Postavenie starostu a hlavného kontrolóra obce pri tvorbe sociálneho fondu

PhDr. Jozef Sýkora

Chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o odpoveď, či starosta obce tvorí sociálny fond a kontrolór obce či tvorí sociálny fond?

V súlade s ustanovením § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je hlavný kontrolór zamestnancom obce vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca. Ako zamestnanec teda riadne tvorí aj čerpá sociálny fond (v zmysle pracovného úväzku určeného obecným zastupiteľstvom). V prípade starostu obce treba uviesť, že ustanovenie § 2 ods. 3 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov stanovuje, že starosta sa počas výkonu funkcie na účely tvorby a použitia sociálneho fondu a na účely zabezpečovania stravovania a prispievania na stravovanie posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere. Starosta teda rovnako tvorí a právo má právo na čerpanie sociálneho fondu.

Záver:

Tvorba sociálneho fondu sa týka hlavného kontrolóra i starostu obci a to podľa dikcie a oprávnenia v zmysle osobitných predpisov uvedených v odpovedi.

Pohľad autora na problematiku:

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: