dnes je 11.8.2022

Input:

Princípy účtovania a vykazovania finančných účtov

17.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.2 Princípy účtovania a vykazovania finančných účtov

Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA

Účtová trieda 2 – Finančné účty pozostáva v nadväznosti na vymedzenie druhov finančného majetku v predchádzajúcej časti z nasledovných účtových skupín (neuvádzame a ani sa nebudeme zaoberať účtovými skupinami určenými pre jedinú organizáciu – pre Štátnu pokladnicu):

Finančné účty

  • - účtová skupina 21 – Peniaze
  • - účtová skupina 22 – Účty v bankách
  • - účtová skupina 23 – Bežné bankové úvery
  • - účtová skupina 24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci
  • - účtová skupina 25 – Krátkodobý finančný majetok
  • - účtová skupina 26 – Prevody medzi finančnými účtami
  • - účtová skupina 27 – Návratné finančné výpomoci
  • - účtová skupina 29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

K základným princípom účtovania na finančných účtoch patrí vedenie resp. tvorba analytických účtov.