dnes je 11.8.2022

Dlhodobé záväzkyGarancia

3.8.2017, Ing. Miriam Majorová, Ing. Terézia Urbanová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k zákonu o RPVS - § 7 - Príjmy štátneho rozpočtuArchív

6.6.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančné účty v neziskových účtovných jednotkáchArchív

17.5.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlhodobé záväzky neziskových účtovných jednotiekArchív

7.8.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k zákonu o RPVS - § 20Archív

17.6.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

15.6.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zúčtovacie vzťahyArchív

22.6.2021, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k zákonu o RPVS - § 20aArchív

18.6.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie nákladovArchív

21.6.2021, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Peňažné fondy neziskových účtovných jednotiekArchív

9.8.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Princípy účtovania a vykazovania dlhodobého finančného majetkuArchív

9.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k zákonu o RPVS - § 8 - Výdavky štátneho rozpočtuArchív

6.6.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

15.6.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lex Korona I - opatrenia v oblasti závislej činnostiArchív

30.4.2020, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výnosy z verejných prostriedkovArchív

14.2.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Princípy účtovania a vykazovania nákladov a výnosov - Všeobecná charakteristika nákladov a výnosovArchív

3.6.2021, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaokrúhľovanie pri platbách v hotovostiGarancia

8.8.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozpočtové určenie sankcií za porušenie finančnej disciplínyArchív

8.8.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k zákonu o RPVS - § 11 - Rozpočtové provizóriumArchív

16.6.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetkuArchív

9.5.2019, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zúčtovacie vzťahy v neziskových účtovných jednotkáchArchív

20.6.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve za rok 2020Archív

3.7.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ladislav Zakhar, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Princípy účtovania a vykazovania dlhodobého hmotného majetkuArchív

8.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Porušenie finančnej disciplínyArchív

10.10.2020, Ing. Iveta Harušťáková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Princípy účtovania a vykazovania finančných účtovArchív

17.5.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k zákonu o RPVS - § 8a - DotácieArchív

10.6.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

29.5.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer