dnes je 11.8.2022

Input:

Novela postupov účtovania pre neziskové účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva od 1. októbra 2018 a 1. januára 2019

1.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.16.7 Novela postupov účtovania pre neziskové účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva od 1. októbra 2018 a 1. januára 2019

Ing. Jana Vršková Ing. Štefan Fabian, PhD.

Dňa 19. septembra 2018 bolo schválené opatrenie MF SR č. MF/13135/2018-74, ktoré novelizuje opatrenie postupov účtovania pre neziskové účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva. Uvedená novela nadväzuje na zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia, ktorý v čl. III novelizoval zákon o účtovníctve. Účinnosť novely zákona je od 1. októbra 2018. Na tento dátum nadväzuje aj účinnosť novely opatrenia. V novele zákona o účtovníctve sa doplnil spôsob oceňovania virtuálnej meny (napr. Bitcoin, Ethereum, Litecoin), ako aj majetku a služieb nadobudnutých za virtuálnu menu, a to