dnes je 11.8.2022

Input:

Výročná správa v samospráve

1.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.39 Výročná správa v samospráve

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Ing. Štefan Fabian, PhD.

Výročnú správu zostavuje účtovná jednotka, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky (individuálnej alebo konsolidovanej) audítorom. V samospráve ide o obec, resp. mesto či samosprávny kraj.

Výročnú správu má teda povinnosť zostaviť každá obec/mesto/samosprávny kraj, a to individuálnu a v prípade, že má povinnosť zostaviť aj konsolidovanú účtovnú závierku, tak aj konsolidovanú výročnú správu.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť zverejniť výročnú správu v registri účtovných závierok do konca roku nasledujúcom po roku, za ktorý sa zostavuje.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 22b umožňuje účtovným jednotkám samosprávy, ktoré majú povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, aby údaje z