dnes je 26.1.2023

Účtovanie dlhodobého hmotného majetku na príkladochArchív

21.6.2021, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie školskej jedálne v obci - príklady z praxeGarancia

1.3.2022, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

29.5.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie zúčtovacích vzťahov formou príkladovArchív

23.6.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Bibiana Jobbágyová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Princípy účtovania a vykazovania finančných účtovArchív

17.5.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymedzenie druhov zúčtovacích vzťahovArchív

22.6.2021, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správyArchív

20.6.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Bibiana Jobbágyová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie zásob na príkladochArchív

17.6.2021, Ing. Miriam Majorová, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie a konsolidácia transferovGarancia

1.3.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zúčtovanie daní a poplatkovArchív

23.6.2021, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Bibiana Jobbágyová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uzatvorenie účtovníctva za rok 2021 vo verejnej správe - Zaúčtovanie inventarizačných rozdielov ku koncu roku 2021Archív

17.10.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Špecifiká obstarania majetku a služieb obceArchív

2.6.2021, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výnosy z transferov - účtovanie a vykazovanie transferovArchív

7.6.2021, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

PohľadávkyArchív

10.6.2021, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastné imanie - účtovanie a vykazovanie v konsolidačnom balíkuArchív

17.10.2022, Ing. Bibiana Jobbágyová, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobitosti prechodného zníženia hodnoty majetku rozpočtových organizáciíArchív

1.6.2021, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie nákladovArchív

21.6.2021, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady z praxe - účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

17.6.2021, Ing. Jana Vršková, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MNA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie školskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcou - príklady z praxeGarancia

1.3.2022, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k zákonu o RPVS - § 26Archív

21.6.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

ZáväzkyArchív

11.6.2021, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymedzenie zásobArchív

23.6.2021, Ing. Miriam Majorová, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konsolidovaná účtovná závierka verejnej správy v skratkeGarancia

1.3.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uzatvorenie účtovníctva za rok 2021 vo verejnej správe - Účty hlavnej knihy nevykazujúce konečný zostatok ku koncu účtovného obdobiaArchív

17.10.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o účtovníctve a prepočet cudzej meny na menu euroArchív

9.6.2021, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaokrúhľovanie pri platbách v hotovostiArchív

8.8.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančné účtyArchív

17.5.2021, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Charakteristika finančných účtovArchív

17.5.2021, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zúčtovacie vzťahy v neziskových účtovných jednotkáchArchív

20.6.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidlá financovaniaArchív

17.10.2022, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uzatvorenie účtovníctva za rok 2021 vo verejnej správe - Príklady účtovania rezervArchív

17.10.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve za rok 2021Archív

17.10.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ladislav Zakhar, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

15.6.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odsúhlasovanie ako základný predpoklad pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierkyGarancia

1.3.2022, Ing. Bibiana Jobbágyová, Ing. Adriana Wittgruberová, Mgr. Jozef Sýkora MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančné účty v neziskových účtovných jednotkáchArchív

17.5.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k zákonu o RPVS - § 19Archív

16.6.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

15.6.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer