dnes je 11.8.2022

Dlhodobé záväzkyGarancia

3.8.2017, Ing. Miriam Majorová, Ing. Terézia Urbanová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlhodobé záväzky neziskových účtovných jednotiekArchív

7.8.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poisteniaArchív

22.6.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Bibiana Jobbágyová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výsledok hospodárenia v schvaľovaníGarancia

11.5.2017, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie školskej jedálne v obci - príklady z praxeArchív

1.3.2022, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

29.5.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spoločné práva a povinnosti rozpočtových a príspevkových organizáciíArchív

10.4.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k zákonu o RPVS - § 26Archív

21.6.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančné účty v neziskových účtovných jednotkáchArchív

17.5.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k zákonu o RPVS - § 34Archív

21.6.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica pre výkon základnej finančnej kontrolyGarancia

23.11.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie nákladovArchív

21.6.2021, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie zúčtovacích vzťahov formou príkladovArchív

23.6.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Bibiana Jobbágyová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidlá rozpočtového hospodárenia (§ 19)Archív

20.3.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

15.6.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k zákonu o RPVS - § 3 - Subjekty verejnej správyArchív

4.6.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer