dnes je 11.8.2022

Input:

Zverejnenie špecifikácie podielu zaplatenej dane prijímateľom asignovanej dane

1.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.36 Zverejnenie špecifikácie podielu zaplatenej dane prijímateľom asignovanej dane

Ing. Michaela Vidová; Ing. Štefan Fabian, PhD.

V súlade s § 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov môže použiť tento podiel iba na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, pričom predmet jeho činnosti je jedným z predmetov vymedzených v § 50 ods. 5.

V súlade s § 50 ods. 11 ZDP je prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov použiť poskytnutý podiel dane do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom mu bol tento podiel zaplatenej dane poukázaný, t. j. v prípade podielu zaplatenej dane poukázanej prijímateľovi v priebehu roka 2020 bol tento prijímateľ povinný použiť podiel zaplatenej dane na zákonom vymedzený účel do konca roka 2021.

Finančné