dnes je 11.8.2022

Input:

Finančná kontrola

17.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2 Finančná kontrola

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora ; MBA

Finančná kontrola v územnej samospráve

Či subjekty verejnej správy vrátane subjektov územnej samosprávy dodržiavajú pri hospodárení s verejnými prostriedkami finančnú disciplínu, sa preukáže v rámci finančnej kontroly na mieste ako jednej zložky finančnej kontroly, príp. v rámci kontrolnej činnosti hlavných kontrolórov územnej samosprávy (podľa pravidiel kontrolných činností v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. s odvolaním sa na zákon č. 369/1990 Zb.. V daných súvislostiach je potrebné si uvedomiť aj príslušné kompetencie dotknutých orgánov vo vzťahu k finančnej kontrole.

V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov je Ministerstvo financií SR ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní a