dnes je 11.8.2022

Input:

Finančná kontrola - Základné pojmy

3.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.3.1 Finančná kontrola - Základné pojmy

Ing. Iveta Harušťáková; Dr. Jozef Sýkora, MBA

Finančná kontrola

Finančnou kontrolou sa rozumie zabezpečenie overenia hospodárnosti, účinnosti, účelnosti a efektívnosti pri riadení rizík, zodpovednom plánovaní, rozpočtovaní, používaní a poskytovaní, účtovaní, výkazníctve verejných financií, a to pri finančnej kontrole a audite.

Splnenie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov

Finančnou kontrolou sa overuje splnenie podmienok na poskytnutie, príjem alebo aj použitie verejných prostriedkov. Poskytovanie verejných prostriedkov upravujú rozpočtové pravidlá verejnej správy, rozpočtové pravidlá územnej samosprávy a iné osobitné predpisy, napr. aj medzinárodné zmluvy alebo právne záväzné akty Európskych spoločenstiev.

S verejnými prostriedkami sa nakladá v rámci sektora verejnej správy tak, že subjekt verejnej správy tieto