dnes je 11.8.2022

Input:

Konkrétne úlohy Ministerstva financií v oblasti finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu

3.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.4 Konkrétne úlohy Ministerstva financií v oblasti finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu

Ing. Iveta Harušťáková, Dr. Jozef Sýkora, MBA

Ministerstvo financií SR je ústredným orgánom štátnej správy pre finančnú kontroluvnútorný audit a vládny audit a v rámci tejto pôsobnosti:

Úlohy Ministerstva financií SR

  1. vypracúva návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti finančnej kontroly a auditu,
  2. usmerňuje vykonávanie finančnej kontroly a auditu; príslušné orgány verejnej správy sú povinné tieto usmernenia dodržiavať,
  3. koordinuje plánovanie a vykonávanie vládneho auditu,
  4. spolupracuje s inými štátnymi orgánmi, orgánmi Európskej únie, orgánmi iných štátov a s medzinárodnými organizáciami v oblasti finančnej kontroly a auditu,
  5. zabezpečuje úlohy orgánu auditu podľa