dnes je 11.8.2022

Input:

Kontrolný orgán a vnútorný audit

3.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4.2.2 Kontrolný orgán a vnútorný audit

Ing. Iveta Harušťáková; Dr. Jozef Sýkora, MBA

Povinnou osobou, v ktorom sa vykonáva následná finančná kontrola – formou vnútorného auditu alebo finančnej kontroly na mieste), je orgán verejnej správy, jeho vnútorné organizačné útvary, zriadené organizácie a preddavkové organizácie a iné orgány.

Oprávnená osoba

Oprávnenou osobou (v postavení kontrolného orgánu), ktorý vykonáva finančnú kontrolu v kontrolovanom subjekte, je orgán verejnej správy podľa osobitného predpisu (§ 3 rozpočtových pravidiel verejnej správy) a právnická osoba, prostredníctvom ktorej sa poskytujú prostriedky Európskej únie (§ 2 písm. e) rozpočtových pravidiel verejnej správy).

Orgánom verejnej správy, ktorý spravuje kapitolu štátneho rozpočtu (§ 9 rozpočtových pravidiel verejnej správy) je ústredným orgánom na účely zákona č. 502/2001 Z. z. a ide v súčasnosti o