dnes je 11.8.2022

Input:

Podrobnosti hospodárenia a financovania rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií

10.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3 Podrobnosti hospodárenia a financovania rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií

Ing. Iveta Harušťáková, Dr. Jozef Sýkora, MBA

a) Základné vzťahy

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, obce a vyššieho územného celku hospodária so svojimi rozpočtovými prostriedkami a s prostriedkami prijatými od iných subjektov, a to v súlade so základnými pravidlami rozpočtového hospodárenia ustanovených v § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. a s ustanoveniami siedmej časti rozpočtových pravidiel verejnej správy, t. j., s podrobnosťami ich rozpočtového hospodárenia.

Hospodárenie rozpočtových organizácii územnej samosprávy

Na hospodárenie rozpočtových organizácii územnej samosprávy, t. j. na rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov, sa nevzťahujú rozpočtové