Input:

Porušenie finančnej disciplíny a rozpočtová klasifikácia

16.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.4 Porušenie finančnej disciplíny a rozpočtová klasifikácia

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora ; MBA

V súlade s § 31 ods. 2 za porušenie finančnej disciplíny podľa ods. 1 písm. a), t. j. za poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom použitia, sa nepovažuje nesprávne zatriedenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie. Cieľom tohto ustanovenia je zabrániť tvrdosti zákona v prípadoch, v ktorých subjekty realizujú výdavky v súlade s určeným účelom, ale vplyvom rôznych skutočností dôjde k ich nesprávnemu zatriedeniu podľa rozpočtovej klasifikácie, t. j., aby neboli takéto prípady posudzované ako porušenie finančnej disciplíny podľa ods. 1 písm. a).

Jednotlivé prípady nesprávneho zatriedenia príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie je však potrebné posudzovať individuálne, pretože súčasne s nesprávnym zatriedením môže dôjsť k ďalšiemu porušeniu finančnej disciplíny, napriek tomu, že bude dodržaný účel použitia verejných prostriedkov.

Prípady, ktoré sa nepovažujú za porušenie finančnej disciplíny

Rôznymi skutočnosťami, na základe ktorých môže dôjsť k uvádzanému nesprávnemu zatriedeniu príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie, ktoré sa nepovažujú za porušenie finančnej disciplíny, sú o. i. nasledovné prípady:

  • realizácia nákupu počítačov z kapitálových výdavkov a jeho zatriedenie na podpoložku kapitálových výdavkov 713 002 – Výpočtová technika, pričom v dôsledku napr. množstevnej zľavy poskytnutej dodávateľom bola nakoniec

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: