dnes je 11.8.2022

Input:

Porušenie finančnej disciplíny a rozpočtová klasifikácia

16.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.4 Porušenie finančnej disciplíny a rozpočtová klasifikácia

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora ; MBA

V súlade s § 31 ods. 2 za porušenie finančnej disciplíny podľa ods. 1 písm. a), t. j. za poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom použitia, sa nepovažuje nesprávne zatriedenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie. Cieľom tohto ustanovenia je zabrániť tvrdosti zákona v prípadoch, v ktorých subjekty realizujú výdavky v súlade s určeným účelom, ale vplyvom rôznych skutočností dôjde k ich nesprávnemu zatriedeniu podľa rozpočtovej klasifikácie, t. j., aby neboli takéto prípady posudzované ako porušenie finančnej disciplíny podľa ods. 1 písm. a).

Jednotlivé prípady nesprávneho zatriedenia príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie je však potrebné posudzovať individuálne, pretože súčasne s