dnes je 27.9.2022

Input:

Pôsobnosť Ministerstva financií SR v oblasti finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu

3.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.2 Pôsobnosť Ministerstva financií SR v oblasti finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu

Ing. Iveta Harušťáková; Dr. Jozef Sýkora, MBA

Poskytnutie prostriedkov v rámci pôsobnosti a tretia osoba

V daných súvislostiach je potrebné zdôrazniť rozdiel medzi tretími osobami a právnickými a fyzickými osobami, ktorým subjekty verejnej správy v rámci svojej vecnej pôsobnosti poskytnú verejné prostriedky na použitie. Ide, napr. o nasledovné prípady - ministerstvo poskytne verejné prostriedky nadácii, občianskemu združeniu, podnikateľovi; obec poskytne prostriedky svojho rozpočtu podnikateľovi, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, a to v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len