dnes je 11.8.2022

Input:

Poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve za rok 2020

3.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4 Poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve za rok 2020

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ladislav Zakhar, Dr. Jozef Sýkora, MBA

Základná právna úprava individuálnej účtovnej závierky

- Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Pre účtovnú závierku a nasledujúce bolo vydané metodické usmernenie k predkladaniu účtovných výkazov, poznámok, k ukladaniu individuálnej účtovnej závierky a iných dokumentov do