dnes je 24.1.2022

Input:

Príklady konsolidácie

21.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5 Príklady konsolidácie

Ing. Ladislav Zakhar ; Ing. Peter Ivánek, Ing. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD.


Príklad č. 1

Konsolidácia transferov, nákladov a výnosov z transferov medzi subjektmi územnej samosprávy (obec a RO).

Obec poskytla v roku 20xx svojej RO zo svojho rozpočtu:

a)  bežný transfer  110 000 EUR  
b)  kapitálový transfer na nákup dlhodobého majetku  40 000 EU  

Obec vykazovala začiatočný stav na týchto účtoch: 221 – 150 000 EUR 428 – 150 000 EUR

RO použila bežný transfer na prevádzku a z kapitálového transferu nakúpila prístroj, ktorý podľa odpisového plánu bude odpisovať 4 roky (ročný odpis 10 000 EUR). Bežný transfer bol vyčerpaný a v plnej výške zúčtovaný do výnosov bežného obdobia.

Účtovanie v obci

Popis účtovného prípadu  EUR  MD   
Poskytnutie bežného transferu zriadenej RO  110 000  584  221