dnes je 11.8.2022

Input:

Výbor pre kontrolu a audit

3.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.5 Výbor pre kontrolu a audit

Ing. Iveta Harušťáková, Dr. Jozef Sýkora, MBA

Ministerstvo financií SR a iný ústredný orgán môže zriadiť výbor pre vnútorný audit a audit ako expertný orgán.

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. sa zriaďuje Výbor pre vnútorný audit a vládny audit (ďalej len „výbor“) ako nezávislý poradenský a konzultačný orgán pre výkon auditu. Členmi výboru sú zástupca Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, zástupca Úradu vlády Slovenskej republiky, zástupca Ministerstva financií Slovenskej republiky, zástupca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, zástupca Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a zástupca Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Predsedom výboru je zástupca Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

Úlohy auditu

Výbor pre kontrolu a