dnes je 11.8.2022

Input:

Porušenie finančnej disciplíny

10.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.3.1 Porušenie finančnej disciplíny

Ing. Iveta Harušťáková, Dr. Jozef Sýkora, MBA

Porušenie účelovosti

a) Poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom

Dodržanie účelu použitia verejných prostriedkov je najdôležitejšou podmienkou na poskytnutie finančných prostriedkov, z čoho vyplýva, že porušenie účelovosti je najzávažnejším porušením finančnej disciplíny.

Verejné prostriedky sa poskytujú na konkrétny účel použitia, napr. na zabezpečenie konkrétnej akcie, na obstaranie konkrétneho hmotného či nehmotného majetku, na samosprávne funkcie, na podporu projektu. Rozpočtové pravidlá verejnej správy nepovoľujú prostriedky účelovo určené použiť na iný účel. V priebehu rozpočtového roku v zásade nemožno meniť účel použitia verejných prostriedkov (okrem úprav zmluvných zabezpečení, úpravou rozpočtu a podobne).

Ak príjemca verejných prostriedkov nie