dnes je 11.8.2022

Input:

Predmet základnej finančnej kontroly

3.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4.4.1 Predmet základnej finančnej kontroly

Ing. Iveta Harušťáková; Dr. Jozef Sýkora, MBA

Základná finančná kontrola sa vykonáva v prípade každej finančnej operácie alebo jej časti.

Finančná operácia

Na účely tohto zákona sa finančnou operáciou rozumie:

 • príjem verejných prostriedkov hotovostne alebo bezhotovostne,

 • použitie verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne,

 • poskytnutie verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne,

 • právny úkon,

 • iný úkon majetkovej povahy.

Základnou finančnou kontrolou sa overuje súlad finančnej operácie alebo jej časti :

 • so schváleným rozpočtom orgánu verejnej správy,

 • s osobitnými predpismi a medzinárodnými zmluvami ,

 • s uzatvorenými zmluvami orgánom verejnej správy,

 • s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,

 • vnútornými smernicami a

 • inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

Rozpočet

Pod