dnes je 11.8.2022

Input:

Účtovanie nákladov

21.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.2.1 Účtovanie nákladov

Ing. Lucia Kašiarová, ACCA; Ing. Terézia Urbanová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Účtovanie nákladov

Náklady sa v súlade s postupmi účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky účtujú v účtovej triede 5 – Náklady na príslušných syntetických účtoch týchto účtových skupín:

  • 50 – Spotrebované nákupy

  • 51 – Služby

  • 52 – Osobné náklady

  • 53 – Dane a poplatky

  • 54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

  • 55 – Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia

  • 56 – Finančné náklady

  • 57 – Mimoriadne náklady

  • 58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov

  • 59 – Dane z príjmov.

Účtová skupina 50 – Spotrebované nákupy

Účtová skupina 50 – Spotrebované nákupy obsahuje nasledovné účty:

501 – Spotreba materiálu